ورود

کشف دو فسیل 7.5 میلیون ساله در کایسری

حدودا 2 سال پیش در شهر کایسِری، چوپانی که بزهای خود را برای چریدن به ساحل سد یامولا برده بود، یک قطعه فسیل غول پیکر را یافت. امروزه در این مطقه حفاری های ها مجددا از سر گرفته شده است. در کاوش های انجام شده در 3 منطقه مختلف ، دو فسیل 7.5 میلیون ساله با فاصله 50 متر از هم یافته شده اند.


2 سال پیش، هنگامی که چوپانی سرگرم چراندن بزهای خود در منطقه تاشهان (Taşhan)، در ساحل سد یامولا (Yamula)، مربوط به شهر کایسری (Kayseri)، بود توانست قطعه فسیل بزرگی را پیدا کند. پس از آنکه چوپان موضوع را به مسئولین محلی گزارش کرد، حفاری در این منطقه آغاز و در کاوش های در این منطقه شروع گردید. نتیجه این کاوش ها، منجر به یافتن فسیل های 7.5 میلیون ساله از: فیل، زرافه، اسب و کرگدن، شد که در دو مرحله یعنی یک وقفه برای مطالعه و دور دوم برای حفاری مجدد، انجام شد.این کاوش های که در ساحل سد یامولا و منطقه بارساما در 3 بخش: اِمّیلر (Emmiler)، تاشهان (Taşhan)، و چِوریل (Çevril)، انجام شدند، منبه پیدا شدن دو فسیل دیگر از جنس «Choerolophodon» و مربوط به نوعی فیل با قدمت 7.5 میلیون ساله می باشد؛ مدتی بعد نیز در فاصله 50 متری در منطقه چِوریل فسیل های دیگری شد. این کاوش ها به سرپرستی «دکتر اوکشان باش اوغلو (Okşan Başoğlu)» صورت گرفتند.

مقالات مرتبط

logo-samandehi