ورود

کشف معادن مرمر و تراورتن به جا مانده از عصر باستانی

تیم گروه حفاظت و مرمت از میراث های فرهنگی دانشگاه سلجوق واقع در قونیه، در حال بررسی معدن های مرمرین و تراوتن به جا مانده از عصر باستانی می باشد.

تیم گروه حفاظت و مرمت از میراث های فرهنگی دانشگاه سلجوق واقع در قونیه، در حال بررسی معدن های مرمرین و تراوتن به جا مانده از عصر باستانی می باشد. 

این تیم که در حال انجام تحقیقات به مدت 4 فصل در پارک ملی بوزداغ در قونیه می باشد، معادن مرمر و تراورتن به جا مانده از عصر باستانی را کشف کردند. در کاوش های انجام شده به رهبری «دکتر ایلکَر ایشیک (İlker Işık)» نمونه های اصلی از مرمر و تراورتن تهیه شدند. این نمونه ها به آزمایشگاه تحلیل شیمیایی دانشکده فنی دانشگاه سلجوق تحویل داده شدند. دکتر ایشیک بیان کرد: مرمر بدست آمده از معادن مطابق با نتایج مشخص شده آزمایشگاه، تعیین می کند که آیا از این سنگها در سایر آثار  قونیه نیز به کار رفته یا نه؛ ما همچنین یک معدن سنگ مرمر در شهر باستانی ساواترا (Savatra) واقع در پارک ملی بوزداغ و یک معدن تراورتن در نزدیکی محله آکساکلی پیدا کردیم. در نتیجه کارهایی که در اینجا انجام داده ایم، مطالعات نمونه ها را برای مقایسه با آثار باستانی دیگر آغاز نموده ایم. در نتیجه این بررسی ها خواهیم دید که آیا این آثار در این جا تولید شده اند یا خیر. 

تصور می کنیم بسیاری از معماری ها، با آثار کشف شده این جا، خلق شده باشند

ایشیک با بیان این که معدن های باستانی در دوره های سلجوقی و عثمانی به کار می رفته اند، گفت: « در نتیجه تحیقات اولیه تصور می کنیم که بسیاری از عناصر معماری مسجدهای سلیمیه (Selimiye ) و شراف الدین (Şerafettin) از آثار تولید شده در این جا ساخته شده اند. در صورتی که وزارت فرهنگ و گردشگری در آینده اجازه دهد، سعی خواهیم کرد با گسترش مطالعاتمان بررسی کنیم که آیا آثار مهم تاریخی قونیه نیز با وسایل تهیه شده در این معدن ها ساخته شده یا نه. به این ترتیب ، ما این کار را با هدف شناسایی مواد اصلی به کار رفته انجام می دهیم تا بتوانیم یک کار مستحکم مرمت را به منظور انتقال آثار نیاکانمان به نسل های آینده انجام دهیم. ما می دانیم که با استفاده از مواد اولیه اصلی در شهر باستانی ساواترا، تئاتر باستانی روم و پله های مرمر از تراورتن ساخته شده اند. تصور ما بر این است که این تراورتن ها از معادن سنگ تراورتن از آکساکلی آورده شده باشند.

مقالات مرتبط

logo-samandehi