ورود

دریاچه بالیکلی گل (Balikli Gol)

این دریاچه زیبا که نزد مردم مقدس پنداشته می شود، دارای هزاران ماهی کپور و تاریخچه ای کهن و مقدس نزد اهالی اورفا (Urfa)، می باشد.


اورفا که شهری در جنوب غربی ترکیه می باشد، داستان های فراوانی از کتاب مقدس به آن اشاره داشته است. به باور برخی، اینجا مکانی بوده كه خداوند، حضرت ایوب را مورد آزمایش قرار داده و برخی دیگر نیز، از داستانی حکایت می کنند که در آن، حاكمی بوسیله دستمالی که ابروی زخمی حضرت عیسی با آن بسته شده بود، شفا یافته است؛ اما مشهورترین داستان اورفا مربوط به حضرت ابراهیم می باشد.


بنا بر افسانه ها، حضرت ابراهیم در این شهر متولد و بزرگ شده و هنگامی که نه تنها نسبت به بت پرستی اعلان جنگ نمود، بلکه قلب زلیخا، دختر پادشاه یعنی نمرود را نیز به دست آورد؛ این اقدام که موجب خشم پادشاه گردید، دستور به اعدام حضرت ابراهیم با آتش گرفت. با گلستان شدن آتش برای حضرت ابراهیم، شعله های آتش تبدیل به آب و هیزم ها به ماهی تبدیل می شوند. از آن زمان به بعد، دریاچه و ماهی های کپور ساکن در آن مقدس شناخته شده اند.


دریاچه بالیکلی گل


بنا بر روایتی دیگر، دریاچه اورفا حاصل اشک های زلیخا بوده و برای آنکه کسی به این دریاچه بی احترامی نکند، اظهار شده که هرکس از آن بنوشد، کور خواهد شد؛ از این رو، غذا دادن به ماهی ها نه تنها کار پسندیده محسوب می شود، بلکه یک ضرورت نیز به شمار می رود؛ چراکه ماهی ها همیشه گرسنه بوده و غذا دادن به آنها موجب جلب نظر زائران و گردشگران بسیاری می گردد.


 تهیه و تنظیم: تایماز گلزار

logo-samandehi