ورود

چشمه قیصر ویلهلم در استانبول ترکیه

«گاهی خوب است دوستان در جایی توقف کرده و به دیدن یکدیگر روند»؛ این گفته تا حدی، مبنا و تفکر پشت ساخته شدن یک بنای یادبود مربوط به قیصر ویلهلم (Kaiser Wilhelm)، در استانبول می باشد. این چشمه، نمادی مهم از وقایع بسیار دور در تاریخ ترکیه است.


این چشمه که به نوعی ادای احترام به اتحاد بین دو کشور آلمان و ترکیه می باشد، در سال 1900 و به مناسبت دومین سالگرد سفر «ویلهلم» قیصر آلمان به ترکیه ساخته شد، در انتهای میدان سلطان احمد (Sultanahmet)، و در قلب شهر قدیمی قرار دارد. این بنا به سبک نئو بیزانس، از چهار ستون مرمری و یک گنبد ساخته و درون آن با کاشی های معرق طلایی، پوشانده شده است.


ر جنگ جهانی اول، آلمان و امپراتوری عثمانی پس از انعقاد پیمان نامه ای محرمانه که موجب شدن ترکان وارد این جنگ شوند، به عنوان متحد در یک سوی جنگ در کنار یکدیگر جنگیدند. اگرچه آثار کمی از جنگ جهانی اول در استانبول امروزی به چشم می خورد، اما تاثیر میراث آن که در این بنا نوشته شده، همچون میراثی در تاریخ ترکیه بجای مانده است. شکست متحدین در این جنگ که موجب سقوط امپراتوری عثمانی به دست متفقین در سال 1918 شد، سهم قابل توجهی در آغاز جنگ های استقلال ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاتورک و نهایتا ریاست جمهوری وی به عنوان نخستین رئیس جمهور ترکیه گردید.


از این رو، اتحاد امپراتوری عثمانی با آلمان و پس از آن شکست در جنگ جهانی اول را می توان برخلاف آنچه چشمه قیصر ویلهام بر اساس آن ساخته شده بود، نشانی بر پایان سلطان امپراطوری عثمانی و پیمان دوستی بین آنها و آلمان تلقی نمود.؛ حال، آیا می توان گفت با داشتن دوستانی مانند این، دیگر چه کسی نیاز به دشمن دارد؟


موقعیت مکانی این بنا

چشمه قیصر ویلهام نزدیک هیپودروم قدیمی (Old Hippodrome)، و درست روبروی اُبِلیسک (Obelisk)، می باشد.


تهیه و تنظیم: تایماز گلزار

logo-samandehi