ورود

محدودیت سرعت در ترکیه و جرایم آن

همانطور که می دانید رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای اطمینان از نظم در تردد و مهمتر از همه ایمنی رانندگان و عابرین بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. قوانین بسیاری در رابطه با برخی تخلفات رانندگی در هر کشوری وجود دارد که سعی در ممانعت از بروز آنها دارند؛ در ترکیه نیز یکی از این موارد که به شدت با آن نیز برخورد می شود، نقض محدودیت سرعت است.


یکی از رایج ترین تخلفات رانندگی در اکثر کشورهای جهان، نقض محدودیت سرعت توسط رانندگان می باشد. همین موضوع باعث شده هر کشور علاوه بر قوانین راهنمایی و  رانندگی یکسان، برخی جریمه های مختلف یا محدودیت های سرعت را متناسب با شرایط خیابان ها و جاده های خود، اعمال نمایند. در ترکیه نیز این موارد به گونه ای تنظیم شده تا امنیت رانندگی در مسیرهای مختلف درون و برون شهری افزایش یابد.


محدودیت سرعت در ترکیه


در کشور ترکیه نیز برای وسایل نقلیه ای که در مسیرهای مختلف تردد می کنند، محدودیت سرعت وجود دارد که باید از آن پیروی کرد. با نقض این محدودیت ها و قوانین جاده ای و دیده شدن آنها توسط دوربین های مداربسته، دوربین های کنترل سرعت و پلیس راهنمایی و رانندگی، جرایم سنگینی مشمول متخلفین می گردد. نکته ای که رانندگان در ترکیه باید درنظر بگیرند، تفاوت محدودیت سرعت برای وسایل نقلیه می باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.


محدودیت سرعت خودروهای سواری در ترکیه


 • در مناطق مسکونی: 50 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 90 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 110 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: 120 کیلومتر


محدودیت سرعت برای اتوبوس در ترکیه


 • در مناطق مسکونی: 50 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 80 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 90 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: 100 کیلومتر


محدودیت سرعت برای مینی بوس ها در ترکیه


 • در مناطق مسکونی: 50 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 80 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 90 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: 100 کیلومتر


محدودیت سرعت برای کامیونت ها در ترکیه


 • در مناطق مسکونی: 50 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 80 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 85 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: 95 کیلومتر


محدودیت سرعت برای کامیون و یدک کش ها در ترکیه


 • در مناطق مسکونی: 50 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 80 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 85 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: 90 کیلومتر


محدودیت سرعت برای موتورسیکلت ها در ترکیه


محدودیت سرعت برای موتورسیکلت ها بسته به نوع آنها، ممکن است متفاوت باشد. برای موتورسیکلت های نوع L3 (وسایل نقلیه دوچرخ بدون یدک‌کش کناری، با حداکثر سرعت بیش از 45 کیلومتر در ساعت، با یک موتور احتراق داخلی، با ظرفیت سیلندر بیش از 50 سانتی متر مکعب)، عبارتند از:

 • در مناطق مسکونی: 50 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 80 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 90 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: 100 کیلومتر

برای موتورسیکلت های نوع L4 ،L5  و L7:

 • در مناطق مسکونی: 50 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 70 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 80 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: 80 کیلومتر


محدودیت سرعت برای دوچرخه های موتوری در ترکیه


برای وسایل نقلیه نوع L1 ،L2  و L6:

 • در مناطق مسکونی: 30 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 45 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 45 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: مجاز نیست


محدودیت سرعت برای دوچرخه های غیرموتوری در ترکیه


 • در مناطق مسکونی: 30 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 45 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 45 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: مجاز نیست

محدودیت سرعت برای تراکتورها در ترکیه


 • در مناطق مسکونی: 20 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 30 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 40 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: مجاز نیست


محدودیت سرعت برای ماشین آلات ساختمانی در ترکیه


 • در مناطق مسکونی: 20 کیلومتر
 • در بزرگراه های دو طرفه بین شهرها: 20 کیلومتر
 • در جاده های غیر مسکونی تقسیم شده: 20 کیلومتر
 • در بزرگراه ها: بدون اجازه از نهادهای مسئول در نگهداری، احداث یا بهره برداری از جاده، نمی تواند وارد بزرگراه شوند.

میزان جریمه سرعت غیرمجاز در ترکیه


جریمه سرعت غیرمجاز، بستگی به اینکه چقدر از حداکثر حد مجاز فراتر رفته اید دارد، متفاوت بوده و مقادیر آن برای سال 2021 عبارتند از:

 • جریمه 30-%10 تخطی از سرعت مجاز 314 TL
 • جریمه 50-%30 تخطی از سرعت مجاز 652TL
 • جریمه بیش از %50 تخطی از سرعت مجاز 1.340 TL


بیمه کردن خودرو برای رانندگی ایمن در مسیرهای ترکیه


مطمئنا رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای یک سفر ایمن مهم است، اما متاسفانه این امر به تنهایی ممکن است برای جلوگیری از همه حوادث بدی که در هنگام تردد با آن روبرو شوید، کافی نباشد. از این رو، دریافت بیمه بدنه و شخص ثالث در ترکیه، یک الزام قانونی است که رانندگان حتما باید آنها را تهیه کنند.

 

تهیه و ترجمه: فرناز ممقانی

منبع: https://www.mapfre.com.tr/blog/yasa/hiz-sinirini-asmanin-cezasi-nedir/

logo-samandehi