ورود

سمت رانندگی در کشورهای مختلف

با وجود یکسان بودن علائم قوانین راهنمایی و رانندگی در تمامی کشور ها و اکثر قوانین مرتبط با آن، شاید بتوان سن دریافت گواهینامه رانندگی، مجازات، مبلغ جریمه ها و نیز سمت رانندگی در خیابان ها و جاده ها، ممکن است در برخی کشورها متفاوت باشد.


آشنایی با سمت رانندگی در کشورهای مختلف


بطور کلی، 239 کشور بر روی زمین وجود دارند که در اکثر آنها، سمت رانندگی در جاده ها و خیابان ها، از سمت راست صورت می گیرد. اما در این میان، برخی کشورها نیز وجود دارند که به دلایل مختلف، سمت رانندگی آنها از ست چپ مسیر، انجام می شود. به گفته باستان شناسان، 7000 سال قبل در راه های سنگی اروپا، تردد از سمت چپ جریان داشته است و طبق تحقیقات صورت گرفته، از آنجا که اکثر مردم از دست راست خود بیشتر استفاده می کنند، ترافیک از سمت چپ جریان داشته تا چپ را کنترل کنند.

سال ها بعد به دستور ناپلئون و جهت از بین بردن آثار فرهنگ روم باستان، سمت تردد از چپ به راست منتقل گردید، اما از آنجا که ناپلئون هرگز نتوانست انگلستان را فتح کند، به همین دلیل همچنان تردد در مسیرهای آن از سمت چپ جریان دارد. نهایتا، هرچند امروزه تردد انواع وسایل نقلیه در بسیاری از کشورهای اروپا از سمت راست مسیر انجام می گردد، با قانونی که در سال 1773 در این کشور تصویب شد، سمت رانندگی چپ قطعی شد. بدین ترتیب، انگلیسی ها جریان تردد را نیز در مستعمرات خود مانند: هند، ایرلند، اسکاتلند، استرالیا و ...، از سمت چپ ترویج دادند.
سمت رانندگی در سایر کشورها


  • بدون هیچ ارتباطی با ناپلئون (اما مطابق خواسته وی)، در امریکا نیز سمت تردد در دهه 1700 نیز از سمت راست جریان داشت، اما بعدها به دلیل افزایش تصادفات، تردد از راست به چپ تغییر کرد.
  • در ژاپن، از همان ابتدا تردد از سمت چپ جریان داشت و این وضعیت در دهه 1800 رسمی شد.
  • سوئد یکی از کشورهای اروپایی است که ناپلئون هرگز به آن سفر نکرد و به همین دلیل، تردد در آن نیز از سمت چپ جریان داشت؛ اما در سال 1967، آنها تردد از سمت راست را ترجیح دادند.
  • در ترکیه نیز همانطور که در قسمت 1 بخش 6 قانون تردد بزرگراه ها بیان شده، ترافیک از سمت راست جریان دارد.

 تهیه و ترجمه: فرناز ممقانی

منبع: yolcu360.com

logo-samandehi