ورود عضویت

شهرهای مهم ترکیه و مسافت آن ها از ازمیر

مجله فوربس طبق تحقیقی که انجام داده، لیست شهرهای قابل زندگی ترکیه را منتشر کرده است. طی بررسی 5 سال اخیر این مجله، شهرهای مختلف بر اساس داده های قابلیت زندگی، نوآوری، دسترسی به خدمات ، پتانسیل تولید و مهارت های تجاری ذکر شده اند. در این جا به 10 شهر برتر ترکیه از لحاظ قابلیت زندگی و کار و نیز مسافت آن ها از شهر ازمیر اشاره خواهیم کرد.

شهر

امتیاز کل شاخص

استانبول

9/68

آنکارا

13/66

ازمیر

39/62

تِکیرداغ

46/61

کوجا اِلی

98/59

آنتالیا

1/59

یالُوا

07/58

بورسا

13/ 57

اِسکی شِهیر

84/ 56

ترابزون

38/ 53

مسافت و زمان تقریبی دسترسی از ازمیر به سایر شهرهای مهم

  • ازمیر- استانبول

مسافت:km 564

دسترسی: با هواپیما: حدودا ۱ ساعت، با اتوبوس: 8:45، با قطار: باسمانه- بالیک اسیر 4:28 ؛ بالیک اسیر- استانبول 5:34، با ماشین: 5:32

  • ازمیر- آنکارا 

مسافت:km 579

دسترسی: با هواپیما: 1:10، با اتوبوس: ۷ ساعت، با قطار: 14:32، با ماشین: 8:05

  • ازمیر- تِکیرداغ

مسافت:km 506

دسترسی: با هواپیما: ازمیر-کوتاهیا: ۴ ساعت؛ کوتاهیا- یِنی چیفلیک با ماشین ۲۷ دقیقه، ینی چیفلیک-تکیرداغ با اتوبوس: ۲۶ دقیقه، علی آقا-تکیرداغ با اتوبوس: 8:48، با قطار: باسمانه-باندیرما: 6:23 ؛ باندیرما-لاپسِکی با ماشین: 1:54، لاپسِکی-گِلی بولو با اتوبوس دریایی: ۳۰ دقیقه، گِلی بولو-تکیرداغ با ماشین: 1:54

  • ازمیر- کوجا اِلی

مسافت:km 453

دسترسی: با هواپیما: ازمیر- استانبول تقریبا 1 ساعت؛ استانبول تا گِبزه 16 دقیقه، با اتوبوس: 7:21، باسمانه بالیک اسیر با قطار: 4:28، بالیک اسیر-گبزه 4:21، با ماشین: 5 ساعت

  • ازمیر- آنتالیا

مسافت:km 444

دسترسی: با هواپیما: 1:05، با اتوبوس:6:47، با قطار: ازمیر باسمانه- سارای کوی: 4:09؛ سارای کوی- آنتالیا با اتوبوس: 3:47، با ماشین: 5:57 

  • ازمیر- یالُوا

مسافت:km 390

دسترسی: با هواپیما: ازمیر-استانبول 1:15؛ استانبول- یالوا با اتوبوس 1:17، با اتوبوس: کمال پاشا- یالوا 3:15، با قطار: باسمانه- بالیک اسیر 4:28؛ بالیک اسیر- یالوا 3:36، با ماشین: 4:51

  • ازمیر- بورسا

مسافت:km 325

دسترسی: با هواپیما: 3:05، با اتوبوس: 5:40، با قطار: باسمانه- مانیسا: 1:23؛ مانیسا- بورسا با اتوبوس: 5:15، با ماشین: 4:17

  • ازمیر-اِسکی شِهیر

مسافت:km 411

دسترسی: با هواپیما: ازمیر-استانبول 1 ساعت؛ استانبول (از منطقه پَندیک)- اسکی شهیر با قطار 2:34 و یا ازمیر- آنکارا با هواپیما 1:10، آنکارا-اسکی شهیر با قطار: 1:27، با اتوبوس: 6:16، با قطار: 11:30، با ماشین: 6:02

  • ازمیر- ترابزون

مسافت:km 1323

دسترسی: با هواپیما: 1:50، با اتوبوس 19:50، با قطار: باسمانه- آنکارا 14:32 سپس آنکارا-کایاش 20 دقیقه و نهایتا کایاش- ترابزون با اتوبوس 11:49، با ماشین: 18:02

مقالات مرتبط

logo-samandehi